หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายชนะ อุดมจิรพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-7857989
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกประวิทย์ มาลัยหวล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-3530539


นางดวงภรณ์ ประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1659293


นายเกรียงไกร เพ่งพินิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3726362


นางสาวจีราภา แผลงศร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 082-1723536


นางสาวเนตรนภา หนูแสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-5680770


นางนภรณ์ เนียมกำเนิด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 061-3148715
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656