หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


จ่าเอกประวิทย์ มาลัยหวล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-3530539
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางดวงภรณ์ ประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1659293


นายเกรียงไกร เพ่งพินิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3726362


นางสาวจีราภา แผลงศร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 082-1723536
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656