หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 114  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 1 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
(1)    2    
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ