หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 12 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่อง จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร เรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ