หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100