หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐที่ดี [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100