หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
 

 
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือค่าพาหนะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ หมู่ที่ 11 ตำบลสารจิตร ภายใต้โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 15.28 น. โดย คุณ สุธาวรรณ เขียวมงคล

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ