หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายเผื่อน แผลงศร
ประธานสภา
 


นายอภิชาต ท่าสำฤทธิ์
รองประธานสภา


นายพาน ถือระวัง
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายอเนก อิ่มเหว่า
สมาชิกหมู่ที่ 1


นายบุญเชิด ใจอารีย์
สมาชิกหมู่ที่ 1


นางธนาพร เกียรติ์ศรีสวัสดิ์
สมาชิกหมู่ที่ 2


นายสงัด ปราศรัย
สมาชิกหมู่ที่ 3


นายสุริยา แผ่วงศ์
สมาชิกหมู่ที่ 3


นายสมศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ
สมาชิกหมู่ที่ 4


นางนิดาพร เผยพร
สมาชิกหมู่ที่ 4


นายเกาะ มิ่งมิตร
สมาชิกหมู่ที่ 5


นายอนุชา รองสนิท
สมาชิกหมู่ที่ 5


นายวิทยา ปราศรัย
สมาชิกหมู่ที่ 6


นายมล สร้อยบวบ
สมาชิกหมู่ที่ 6


นายพาน ถือระวัง
สมาชิกหมู่ที่ 7


นายสมบัติ พิมพา
สมาชิกหมู่ที่ 7


นางวิลัยพร เถื่อนถ้ำ
สมาชิกหมู่ที่ 8


นายชูชาติ ถุงทรัพย์
สมาชิกหมู่ที่ 9
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ