หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายสมบัติ พิมพา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0969301237
 


นายวัฒนา บำเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0895623640


นางสุพรรณิการ์ ท้าวบุญยืน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0647088744
 
สมาชิกสภา
 


นายภัคพล เชื้อเถาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 1
โทร : 0810402808


นายภานุวัตร์ ประดับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 2
โทร : 0872084831


นายสงัด ปราศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 3
โทร : 0878427820


นายสมศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 4
โทร : 0927045318


นายอนุชา รองสนิท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 5
โทร : 0884285020


นายประเสริฐ เผยพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 6
โทร : 0843400619


นายชัยวัฒน์ ใกล้ถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 8
โทร : 0916157229


นายรั้ง ถ่ายถอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 10
โทร : 0871997457


นายวสุธร อานุเคราะห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 11
โทร : 0852675329


นางวรรณา ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 12
โทร : 0878496741


นายอานนท์ อยู่เป้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 14
โทร : 0872056486
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ