หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายสมบัติ พิมพา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0969301237
 


นายวัฒนา บำเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0895623640


นางสุพรรณิการ์ ท้าวบุญยืน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0647088744
 
สมาชิกสภา
 


นายภัคพล เชื้อเถาว์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 1
โทร : 0810402808


นายภานุวัตร์ ประดับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 2
โทร : 0872084831


นายสงัด ปราศัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 3
โทร : 0878427820


นายสมศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 4
โทร : 0927045318


นายอนุชา รองสนิท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 5
โทร : 0884285020


นายประเสริฐ เผยพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 6
โทร : 0843400619


นายชัยวัฒน์ ใกล้ถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 8
โทร : 0916157229


นายรั้ง ถ่ายถอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 10
โทร : 0871997457


นายวสุธร อานุเคราะห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 11
โทร : 0852675329


นางวรรณา ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 12
โทร : 0878496741


นายอานนท์ อยู่เป้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร หมู่ที่ 14
โทร : 0872056486
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ