หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sarajit.go.th/orgc... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิก หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sarajit.go.th/boar... https://www.sarajit.go.th/staf... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู บุคลากร อบต. คลิก หัวข้อ คณะผู้บริหาร
3. เลือกเมนู บุคลากร อบต. คลิก หัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิก หัวข้อ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sarajit.go.th/cont... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิก หัวข้อ ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sarajit.go.th/law.... https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู ระเบียบ/หนังสือสั่งการ คลิก หัวข้อ 1) พรบ./พรก.
         2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
         3) ระเบียบปฎิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sarajit.go.th/news... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู ข่าวสาร อบต. คลิก หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sarajit.go.th/webb... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู บริการประชาชน คลิก หัวข้อ กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.sarajit.go.th/home 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกแบนเนอร์ Facebook ด้านขวามือของผู้ใช้งาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sarajit.go.th/webs... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกคลิกเมนูข้อความ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้้านล่างของเว็บไซต์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.sarajit.go.th/home https://www.sarajit.go.th/proj... https://www.sarajit.go.th/proj...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิก หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู บริการประชาชน คลิก หัวข้อ คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกแบนเนอร์ QR code แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู แผนงาน คลิกหัวข้อ แผนจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sarajit.go.th/news... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู ข่าวสาร อบต. คลิกหัวข้อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.sarajit.go.th/news... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู ข่าวสาร อบต. คลิกหัวข้อ ผลจัดซื้อจัดจ้าง
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sarajit.go.th/news... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู ข่าวสาร อบต. คลิกหัวข้อ ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู แผนงาน คลิก หัวข้อ แผนอื่นๆ
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู การบริหารบุคคล คลิก หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู บริการประชาชน คลิก หัวข้อ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sarajit.go.th/cont... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู บริการประชาชน คลิก หัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.sarajit.go.th/home https://www.sarajit.go.th/proj... https://www.sarajit.go.th/proj... 1. เข้าเว็บไซต์ www.sarajit.go.th
2. เลือกเมนู รายงาน คลิก หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  (1)     2   
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ