หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลสารจิตรตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยแบ่งเขตออกจากตำบลบ้านแก่ง จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโบราณหลวง บ้านคุก บ้านสารจิตร บ้านสารจิตร บ้านแสนตอ และ บ้านโป่ง ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้แบ่งเขตหมู่บ้านออกเป็น 14 หมู่ ซึ่งได้แก่ บ้านโบราณหลวง บ้านคุก บ้านสารจิตร บ้านสารจิตร บ้านแสนตอ บ้านโป่ง บ้านใหม่ไทยพัฒนา บ้านสามหลุม บ้านคุกเหนือ บ้านสารจิตรเหนือ บ้านไร่บัวงาม บ้านคุกพัฒนา บ้านริมคลองเจริญ และบ้านคุกใต้ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสัชนาลัย
 
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย
โดยประมาณ 70 กิโลเมตร โดยอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร มีพื้นที่ 74.52 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 46,576 ไร่
 
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ม.7

ม.8

ม.9

ม.10

ม.11

ม.12

ม.13

ม.14
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,796 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,739 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38

หญิง จำนวน 5,057 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,687 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 131.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านโบราณหลวง 578 538 1,116 398
2 บ้านคุก 217 262 479 276
3 บ้านสารจิตร 409 451 860 339
4 บ้านสารจิตร 435 498 933 326
5 บ้านแสนตอ 225 225 450 185
6 บ้านโป่ง 363 401 764 264
7 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 477 515 992 366
8 บ้านสามหลุม 183 221 404 136
9 บ้านคุกเหนือ 374 388 762 294
10 บ้านสารจิตรเหนือ 363 360 723 326
11 บ้านไร่บัวงาม 330 321 651 209
12 บ้านคุกพัฒนา 349 390 739 250
13 บ้านริมคลองเจริญ 236 269 505 156
14 บ้านคุกใต้ 200 218 418 162
รวม 4,739 5,057 9,796 3,687
 
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอศรีสัชนาลัย เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656