หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.กงไกรลาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านนายสุชาติ เสือมั่น ถนนนรานุกูลกิจ ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก) ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ยาว ๒๑๙ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านนายสุชาติ เสือมั่น ถนนนรานุกูลกิจ ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก) ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ยาว ๒๑๙ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   โครงการซ่อมสร้างถนนนรานุกูลกิจ และขยายสะพานทางหลวงหมายเลข ๑๐๕๕ ตอน บ้านกร่าง-บ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ถนนกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๒.๔๐ เมตร สะพานกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร 8 มิ.ย. 2566
อบต.นาทุ่ง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.หนองอ้อ   จ้างเหมาจัดทำตราประทับ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566
อบต.หนองกลับ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,744
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656