หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.คลองมะพลับ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง รวม 310 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๑บาท จำนวน ๑๙ วัน เป็นเงิน ๑๓,๑๖๗บาท(-หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ รายการ วงเงิน ๕๖,๑๐๐บาท(-ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ชนิดถุง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
อบต.ย่านยาว   ซื้อวัสดุอื่นๆ (วัสดุประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,174
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100