หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (สายด่วน) งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สถานที่ราชการห้ามสูบบุหรี่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อหนังสือเรียน (ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา) จำนวน 26 ชุด สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนริมคลองแม่ท่าแพ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนริมคลองแม่ท่าแพ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนริมคลองแม่ท่าแพ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (50 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3515 สท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656