หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]ซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ (โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาเทียน หมู่ที่ 10 บ้านสารจิตรเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาสูตร หมู่ที่ 10 บ้านสารจิตรเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้อลูกรัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สารจิตร ๑ แห่ง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ แห่ง ได้ดื่มนมอย่างครบถ้วน ในภาคเรียน 1/2563 จำนวน 92 วันทำการ รวมทั้งสิ้น 52,256 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ต่อเนื่องผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และลานล้างรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 บ้านโบราณหลวง (โครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 บ้านโบราณหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเรียน (ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-9253 สท (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]ซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาแก้ว - วังหิน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]ซื้อโครงการจัดซื้อถังกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองคล้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านสามหลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100