หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายสมศักดิ์ หอมชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมฝายมะเดื่องาม หมู่ที่ ๙ บ้านคุกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาขบวนแห่วัฒธรรมประจำท้องถิ่น พร้อมตกแต่งเสลี่ยงคานหามพร้อมนางงามนั่งบนเสลี่ยง และจัดหาน้ำดื่มสำหรับมวลชนเข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรมฯ โครงการงานส่งเสริมสืบสานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดหาธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร / ส.ท.(โบกสะบัด) จัดหารถรับส่งประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ จัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน 50 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ยู.เอช.ที. (รสจืด) โรงเรียน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก 1 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-675-100