หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสารจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง นข 3515 สท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านไร่บัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 11 บ้านไร่บัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียนแสนตอ หมู่ที่ 11 บ้านไร่บัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน นข 3515 สท สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (หมายเลขทะเบียน กต 3807 สท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประกอบอาชีพ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประกอบอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านคุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656