ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ