หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตรกรรม
จากสภาพพื้นที่ตำบลสารจิตรเป็นที่ราบลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าว เป็นอาชีพหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบล รองลงมาได้แก่พืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน ถั่วเขียว และถั่วเหลือง
 
 
ข้าวนาปี ส่วนใหญ่จะทำนาหว่านน้ำตม มีบ้างเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ลุ่มที่ทำนาดำ พื้นที่เพาะปลูก 21,385 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1 และพิษณุโลก 2
 
ข้าวนาปรัง ครั้งที่ 1 เพาะปลูกแบบนาหว่านน้ำตม พื้นที่เพาะปลูก 23,312 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูก ใช้พันธุ์ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1 และพิษณุโลก 2
 
ข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 เพาะปลูกแบบนาหว่านน้ำตม พื้นที่เพาะปลูก 9,730 ไร่ โดยทั่วไปใช้พันธุ์ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1 และพิษณุโลก 2
 
อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 823 ไร่ เกษตรกรปลูกพันธุ์ LK-9211
  การปศุสัตว์
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค ส่วนการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายมีน้อย เช่น วัว หมู
 
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสารจิตร
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลาดชัน จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ตามกระแสน้ำหลักของตำบล คือ ลำคลองแม่ท่าแพ ซึ่งต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ภูมิอากาศ
อุณหภูมิค่อนข้างสูง เฉลี่ยประมาณ 32-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส มีความชื้นน้อยเนื่องจากสภาพป่าเสื่อมโทรมมากแล้ว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 6 แห่ง มีดังนี้

วัดโบราณหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดโพธิยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดสารจิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์บ้านโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

สำนักสงฆ์เขาคง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดแสนตอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือนพฤษภาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
 
การศึกษาในตำบล
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดโบราณหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสารจิตร

โรงเรียนบ้านสารจิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสารจิตร

โรงเรียนวัดแสนตอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสารจิตร
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสารจิตร
  มีการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 สาขา คือ

สาขาช่างยนต์

สาขาไฟฟ้ากำลัง

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาพาณิชยการ (บัญชี)

สาขาคอมพิวเตอร์
  มีการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10 สาขา คือ

สาขาช่างยนต์

สาขาช่างยนต์ (ทวิภาคี)

สาขาติดตั้งไฟฟ้า

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาบัญชี

สาขาบัญชี (ม.6) (ทวิภาคี)

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง มีผู้ดูแลจำนวน 4 คน
หน่วยธุรกิจในตำบล

ร้านค้าของชำ จำนวน 60 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 8 แห่ง

รับจัดไฟแนนซ์ จำนวน 2 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 15 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 20 แห่ง

สถานบริการตรวจสภาพรถเอกชน
    จำนวน 1 แห่ง

บริการล้างอัดฉีด จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 26 แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง / ไฟฟ้า จำนวน 10 แห่ง

ร้านขาย อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 10 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง

เขียงหมู จำนวน 5 แห่ง

ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 แห่ง

ขายโลงศพ จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ