หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายธวัชชัย แผ่วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0973248656
 


นายธีระพัฒน์ หาญณรงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0973423095


นางสาวนันทนา ถนอมจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 0931489805
 


นายสมคิด ปักษี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
โทร : 055675100-19
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-324-8656